PROGRAM MALUCH+ 2021

PROGRAM MALUCH+ 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

DOFINANSOWANIE

59 040 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

59 040 ZŁ

Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie informuje, iż nasza placówka została zakwalifikowana do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch+” 2021.

Program obowiązywać będzie w okresie od stycznia do grudnia 2021r. Kwota dofinansowania na dziecko za jeden miesiąc wynosi 80 zł.

Dofinansowanie będzie realizowane poprzez zwrot określonej kwoty na konta rachunkowe rodziców za miesiące poprzedzające okres przed podpisaniem umowy z wojewodą, a następnie pomniejszanie opłaty podstawowej ponoszonej przez rodziców w miesiącach pozostałych do końca roku.

Warunkiem otrzymania dotacji jest dokonywanie opłaty stałej oddzielnie. W treści przelewu należy wpisać, czego dotyczy wpłacona kwota, dane dziecka, okres, za jaki jest przelewana kwota (miesiąc i rok).