9 czerwca 2022 roku dzieci z grupy „Wiewiórki” wybrały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie. Celem zajęć bibliotecznych było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki oraz poznanie pracy bibliotekarza. Panie tam pracujące zachęcały dzieci do przychodzenia do biblioteki wraz z rodzicami i wypożyczania książek. Na pożegnanie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze za co serdecznie dziękujemy.