22.09.2021 r. dzieci z grupy SÓWKI oraz 27.09.2021 r. dzieci z grupy JEŻYKI wyruszyły do pobliskiego parku obserwować zmiany, jakie zaszły wraz z nadejściem nowej pory roku – Jesieni. W tych dniach pogoda była wyjątkowa piękna. Nie brakowało promieni słońca i ciepłych podmuchów wiatru. Przedszkolaki bezpośrednio obcowały z przyrodą, rozpoznawały rodzaje drzew po liściach i owocach oraz zbierały jesienne skarby do kosza. Po powrocie do przedszkola kolorowe liście, kasztany i żołędzie ozdobiły kącik przyrodniczy oraz posłużyły do różnorodnych prac plastycznych, zabaw matematycznych czy rytmicznych.