W dniu 10.03.2022 r. odbyła się wycieczka na którą pojechały dzieci 6-letnie z grupy Wiewiórki. Przedszkolaki wraz z opiekunami odwiedziły Ciechanów. Wycieczkę rozpoczęliśmy od pobytu w Parku Nauki Torus. Dzieci obejrzały tam ponad 20 interaktywnych eksponatów, które przybliżyły im zagadnienia z matematyki, fizyki, techniki, iluzji oraz architektury. Tam także przedszkolaki wzięły udział w warsztatach pt.: „Śladami zwierząt”. Poznały ciekawostki o nietypowych zwierzętach oraz wykonały odcisk wybranego zwierzęcia w glinie zabierając ze sobą jako pamiątkę do domu. Następnie wspólnie z przewodnikiem udaliśmy się na Zamek Książąt Mazowieckich. Tam dzieci dowiedziały się jak żyli oraz czym się trudnili mieszkańcy zamku. Przedszkolaki zapoznały się z powszechnymi zawodami wykonywanymi w średniowieczu. Ponadto dzieci wzięły udział w lekcji muzealnej. Wszyscy z wycieczki wróciliśmy bardzo zadowoleni i pełni niezapomnianych wrażeń.