W grupie 6-latków realizowany był projekt „Wsparcie na szkolnym starcie”. Celem projektu było wspieranie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w grupie osiągnęły umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia oraz osiągnęły umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych. Projekt opierał się na działaniach skierowanych na prawidłowy rozwój mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucie własnej wartości, budowania więzi i kontaktów z rówieśnikami.