15 listopada 2021 r. w naszym przedszkolu odbyła się podniosła uroczystość upamiętniająca rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji dzieci 6-letnie z grupy „Wiewiórki” przedstawiły program artystyczny. Podczas uroczystości dzieci pięknie recytowały wiersze oraz śpiewały pieśni o charakterze patriotycznym. Ponadto nasze przedszkole włączyło się do akcji „Szkoła do hymnu” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzieci w poszczególnych grupach przedszkolnych w środę 10 listopada 2021r. o godzinie 11:11 odśpiewały hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W ten sposób społeczność przedszkolna wspólnie świętowała szczególnie ważną dla Polaków rocznicę. Dzięki takim uroczystościom umożliwiamy dzieciom nabywanie poczucia przynależności narodowej i kształtujemy właściwe postawy już od najmłodszych lat. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.