W okresie ferii zimowych, dzieci z Bajkowego Dworku miały okazję uczestniczyć w zajęciach z logopedą organizowanych na terenie naszej placówki. Celem zajęć było m.in. ćwiczenie słuchu fonematycznego, prawidłowego toru oddechowego, podnoszenie sprawności aparatu artykulacyjnego, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie pamięci słownej oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej, kształtowanie umiejętności rysowania zgodnie z poleceniami. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, wykazały się dużą aktywnością i pomysłowością. Dla każdego była to świetna zabawa połączona z nauką, czyli połączenie miłego z pożytecznym.