„MISIE” – ZAJĘCIA OTWARTE Z UDZIAŁEM RODZICÓW

Dnia 8 maja w grupie „Misie” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Mamo! Tato! zobacz, jak bawię się i uczę w przedszkolu”. Głównym celem zajęć była integracja dzieci i rodziców oraz wyzwolenie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy. Zajęcia rozpoczęły się od powitania uczestników spotkania w języku polskim, jak również języku angielski oraz od zabawy integracyjnej z rodzicami. Następnie przeszliśmy do zabaw dydaktycznych w języku polskim oraz języku angielskim. Dzieci samodzielnie bądź z pomocą rodziców wykonywały kolejne zadania, np.: rozpoznawały swojej wizytówki, układały puzzle, nazywały powietrzne środki transportu, nazywały kolory, przeliczały elementy, porównywały zbiory, dostrzegały i kontynuowały rytmy, doskonaliły orientacje i spostrzegawczość. Nie obyło się bez zabaw ruchowych czy muzycznych oraz pracy technicznej, która wymagała pełnego zaangażowania nie tylko ze strony dzieci, ale przede wszystkim rodziców. Bardzo dziękujemy uczestnikom spotkania za liczne przybycie, aktywny udział w zajęciach oraz wszystkie miłe słowa, które skierowaliście Państwo do nas w ewaluacji.

Wychowawczynie 🙂