Głównym powodem powstania przedszkolnego ogródka była chęć kształtowania u dzieci postawy ekologicznej poprzez zastosowanie tej atrakcyjnej formy edukacji. Pragnęliśmy aby dzieci mogły uzyskać wiedzę o etapach rozwoju i warunkach życia roślin i obserwować zmiany zachodzące w wyglądzie roślin w ciągu roku.

Dzięki pięknej pogodzie prace w ogródku przedszkolnym ruszyły pełną parą. Dzieci z grupy „Misie” spróbowały swoich sił w roli ogrodników. Z pomocą Pań siały, sadziły i podlewały różnego rodzaju nasiona i cebulki kwiatów. Teraz musimy pamiętać o podlewaniu naszych nasionek. Codziennie będziemy sprawdzać, czy już coś urosło. Nie zapominając o pieleniu grządek.

Nasz przedszkolny ogródek pozwala dzieciom na  bliższe poznanie i bezpośredni kontakt z przyrodą wpływając w ten sposób na wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci oraz poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami. Prowadzenie w ogrodzie hodowli i obserwacji różnorodnych roślin w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu u dzieci odpowiednich zachowań wobec przyrody.