Dzieci z grupy Delfinki z wielkim entuzjazmem uczestniczą w zajęciach mających na celu przygotowanie do nauki pisania i czytania. Ciekawe metody pracy oparte na zabawie i samodzielnym działaniu dzieci, pozwalają na rozwijanie ich kreatywności, wyobraźni, zachęcają do podejmowania prób czytania i pisania, uważnego słuchania, opowiadania, logicznego myślenia, tworzenia i współdziałania w grupie. Wykorzystane podczas zajęć materiały dydaktycznych inspirują dzieci
do podejmowania aktywności związanych z początkową nauką czytania i pisania.