Logopeda – mgr Monika Dzięgielewska

Przechwytywanie3

mgr Monika Dzięgielewska – absolwentka 5-letnich studiów magisterskich o kierunku Logopedia, oraz studiów podyplomowych o kierunku Edukacja Elementarna (Wczesnoszkolna i Przedszkolna) z terapią pedagogiczną. W swojej pracy skupiam się na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości dziecka, a także staram się wspierać i motywować moich małych podopiecznych w pokonywaniu trudności w zakresie mowy. Praca w przedszkolu umożliwia mi łączenie zainteresowań związanych z pedagogiką i logopedią. W swoich zajęciach staram się wprowadzać swego rodzaju urozmaicenia. Korzystając z tradycyjnych i podstawowych metod terapeutycznych wprowadzam również dużo elementów zabawy, która jest dla dzieci najbardziej naturalną formą aktywności i niezbędnym czynnikiem prawidłowego rozwoju. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzę program profilaktyki i terapii logopedycznej. W przedszkolu funkcjonuje bogato wyposażony gabinet logopedyczny, a zajęcia logopedy z dziećmi odbywają się każdego dnia. W swojej pracy zawodowej niezwykle cenię współpracę z rodzicami. Otwarta jestem na wszelkie rozmowy związane z terapią mowy. Chętnych rodziców zapraszam na konsultacje do gabinetu logopedycznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – mgr Kamila Marlęga

Przechwytywanie2

Aby zapobiec wadom postawy u dzieci od września 2017 r w naszym przedszkolu rozpoczęły się indywidualne zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych. Głównym celem zajęć jest działanie profilaktyczne, eliminowanie wad postawy i kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy. Zajęcia indywidualne z gimnastyki korekcyjnej  prowadzone są raz w tygodniu  w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki, jeżyki sensoryczne itp).

Zajęcia ruchowe – mgr Kamila Marlęga

Przechwytywanie

           Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o kierunku Wychowanie Fizyczne. Studia ukończyłam zdobywając tytuł nauczyciela wychowania fizycznego oraz instruktora pływania. Pracę w przedszkolu rozpoczęłam w roku szkolnym 2016. W trakcie pracy uzupełniłam swoje wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Poprzez sportową aktywność wspieram dzieci w ich harmonijnym i wszechstronnym rozwoju. Jako nauczyciel wychowania fizycznego staram się zarazić dzieci aktywnością ruchową oraz zachęcenie i wytworzenie u dzieci potrzeby regularnej aktywności fizycznej i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W programie zajęć przedszkolnych nasze dzieci maja codzienna poranna gimnastykę oraz zajęcia sportowe popołudniowe dostosowane do wieku dziecka. Ponadto regularnie wychodzimy na halę sportową oraz basen gdzie poprzez wodne harce, gry i zabawy w wodzie dzieci uczą się pływać. 

Język Angielski – Aleksandra Cuper

Aikido – Paweł Ziemlewicz Sensei (3 dan Aikikai)

Paweł Ziemlewicz sztukami walki zajmuje się od 1999 r. Naukę aikido rozpoczyna w Olsztynie, pod okiem Sensei Tomasza Krzyżanowskiego (6 dan) – Szefa Instruktora AAI–Polska. Posiada wykształcenie pedagogiczne oraz uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona oraz. Brał udział w seminariach z takimi mistrzami jak: Yasuo Kobayashi (8 dan), Kazuo Igarashi (7 dan), Katsutoshi Shirakawa (7 dan), Hiroaki Kobayashi (6 dan), Andy Sato (6 dan), Urban Aldenklint (6 dan), Keith Moore (6 dan) i wielu innych. Egzamin na czarny pas zdawał w 2006r. W 2009r zdał egzamin na 2 dan a w 2012r na 3 dan. Zajęcia w Mławie prowadzi nieprzerwalnie od 2002 roku. Ma wieloletnie doświadczenie z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Posiada również niebieski pas w Brazylijskim Jiu-Jitsu.

Aikido ze względu na swój charakter zalecane jest dzieciom i młodzieży zarówno jako forma aktywności fizycznej jak i swego rodzaju rehabilitacji ruchowej. Nasz trening pomaga utrzymać dobrą kondycję i sprawność fizyczną dziecka, jednocześnie nie obciążając nadmiernie elementów układu ruchu.

Aikido nie opiera się na zasadach współzawodnictwa. Zajęcia odbywają się w bezpieczny i kontrolowany sposób. Nie propagujemy zachowań agresywnych, skupiamy się na rozwijaniu współpracy w grupie i pokazujemy, że walka nigdy nie jest właściwą drogą do rozwiązania konfliktu. Zajęcia Aikido pomagają nabrać pewności siebie, wiary we własne możliwości i przekonania, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia.

Tańce i Rytmika

Anna Chocholska ur. w 1972 roku w Mławie jest absolwentką Policealnego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarstwa w Ciechanowie na kierunku choreografia. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie w roku 1996 uzyskała tytuł magistra pedagogiki kulturalno-oświatowej ze specjalnością taniec. Jest także absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku gdzie ukończyła kierunek wychowanie fizyczne i zdrowotne. Doskonaląc wciąż swoje umiejętności zdała egzamin państwowy w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie uzyskując tytuł trenera tańca sportowego. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, zarówno w kraju jak i za granicą, związanych z różnorodnymi formami tańca współczesnego, towarzyskiego, nowoczesnego i ludowego. Przez 13 lat jako instruktor Miejskiego Domu Kultury w Mławie prowadziła zespoły taneczne, które zdobywały nagrody na wielu konkursach i turniejach. Jest od 17 lat kierownikiem, trenerem i choreografem Zespołu Ludowego „Lipowiacy”.

Religia – prowadząca – Joanna Janiszewska

W 2005 roku ukończyła dzienne studia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim na wydziale Teologii. Przez dwa lata udzielała się w fundacji „Podaruj dzieciom gwiazdkę” jako wolontariuszka. Lubi pracę z dziećmi. Bierze czynny udział w corocznych rekolekcjach dla katechetów oraz kursach i szkoleniach, które udoskonalają jej warsztat pracy.