Nauka

Ogólne założenia programowe

Opracowując programy prac dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu Bajkowy Dworek braliśmy pod uwagę to, że każde dziecko jest inne. Dlatego wśród programów wybraliśmy te, które mają na celu indywidualne podejście nauczyciela do dziecka. Dzięki nim nasze przedszkolaki zdobędą nowe umiejętności,co stanowi podstawę optymalnego i wszechstronnego rozwoju. Celem przedszkola Bajkowy Dworek jest takie wychowanie dzieci, aby w dorosłym życiu radziły sobie w otaczającym świecie i żyły w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i przyrodą. Takie założenia pozwolą nam stworzyć najlepsze warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o realizację programów odpowiednio dobranych do osiągnięcia naszych celów. Przedszkole Bajkowy Dworek realizuje program dydaktyczny w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Opis programów przedszkolnych

Nauczyciele w Przedszkolu Bajkowy Dworek w swojej pracy dydaktycznej wykorzystują programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bazą programową jest program „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej dla grup 3, 4, 5 i 6 – latków. Pedagodzy wykorzystują również elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej oraz programy autorskie.

Nasi wychowawcy w pracy z dziećmi są kreatywni, w każdych zajęciach starają się wprowadzać różnorodne środki dydaktyczne przez co zajęcia są ciekawe i zajmujące. Pedagodzy korzystają ze swej bogatej wiedzy i wyobraźni przekazując dzieciom jak najwięcej informacji w formie zabawy.

Program dydaktyczno–wychowawczy dla trzylatków

Trzyletnie dzieci są wspaniałymi odkrywcami z niesamowitą energią, chęcią próbowania i zdobywania nowych doświadczeń. Wszystko robią z pełnym zaangażowaniem. W związku z tym nasze zabawy i zajęcia będą zaplanowane tak, aby zachęcić je do zadawania pytań, odkrywania, poznawania i rozumienia otaczającego je świata.

Program dydaktyczno–wychowawczy dla czterolatków

Czteroletnie dzieci świadome własnego ja często dochodzą do wniosku: „Umiem to zrobić”. Odkrywają z pomocą zaangażowanych nauczycieli własne predyspozycje i talenty sportowe, artystyczne, muzyczne i inne. Nasze przedszkole będzie pomagać rodzicom rozwijać indywidualne uzdolnienia ich dzieci.

Program dydaktyczno–wychowawczy dla pięciolatków

Pięciolatki zaczynają prawdziwą naukę. Zawsze poprzez zabawę uczą się identyfikować litery, głoski i cyfry. Potrafią przeliczać elementy w zbiorach, wiedzą, że po poniedziałku jest wtorek, a po jesieni zima, potrafią napisać swoje imię, odróżnić trójkąt od koła.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3 LETNICH

 • 6.30 – 7.45
  • schodzenie się dzieci
 • 8.00 – 8.30
  • I śniadanie
 • 8.30 – 9.00
  • zabawy integrujące grupę
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe
  • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, zabawy ruchowe.
 • 9.30 – 9.45
  • II śniadanie
 • 9.45 – 10.30
  • realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą.
 • 10.30 – 11.45
  • spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
 • 11.45 – 12.00
  • przygotowanie do obiadu
 • 12.00 – 12.30
  • obiad
 • 12.30 – 14.00
  • leżakowanie
 • 14.00 – 14.30
  • przygotowanie do podwieczorku
 • 14.30 – 14.45
  • podwieczorek
 • 14.45 – 17.00
  • ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości
  • słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
  • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

 • 6.30 – 7.45
  • schodzenie się dzieci
 • 8.00 – 8.15
  • I śniadanie
 • 8.15 – 9.00
  • zabawy integrujące grupę
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe
  • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci
 • 9.00 – 9.30
  • ćwiczenia poranne
 • 9.30 – 9.45
  • II śniadanie
 • 9.45– 11.00
  • realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą
 • 11.00 – 12.45
  • spacery
  • zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali
  • ćwiczenia gimnastyczne
 • 12.45 – 13.00
  • przygotowanie do obiadu
 • 13.00 – 13.30
  • obiad
 • 13.30 – 14.30
  • ćwiczenia relaksacyjne
  • zabawy dydaktyczne
  • ćwiczenia graficzne
  • utrwalanie wierszy i piosenek
  • słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
  • zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym
 • 14.30 – 14.45
  • podwieczorek
 • 14.45 – 17.00
  • ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci