PRZEDSZKOLNE PODRÓŻE PO EUROPIE

Od października 2017r. do maja 2018r. grupa „Wiewiórki” uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Przedszkolne podróże po Europie”, którego autorkami są  Joanna Kłos i Agnieszka Jaworska.
Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych oraz rozbudzenie zainteresowania innymi krajami oraz odmiennymi kulturami. W każdym miesiącu odwiedzać będziemy inny kraj. Swoją podróż zaczniemy od poznania naszej ojczyzny. W kolejnych miesiącach wyruszymy i będziemy poznawać inne kraje Europy. Działania edukacyjne takie jak zabawy, gry, muzykę taniec zostaną poparte obserwacją i osobistym doświadczeniem dzieci.

zobacz więcej

Profilaktyka rozwoju mowy u dziecka w okresie żłobkowym i przedszkolnym

Mowa jest umiejętnością posiadaną jedynie przez człowieka, służy przede wszystkim do porozumiewania się, wyrażania własnych sądów, myśli, uczuć, nawiązywania kontaktów społecznych. Stanowi również narzędzie w zdobywaniu informacji. Wszelkie zaburzenia mowy u dziecka mogą wpływać niekorzystnie na jego rozwój oraz funkcjonowanie.

Projekt ten ma na celu usprawnienie aparatu mowy po przez zabawy i ćwiczenia z dzieckiem. Stymulacje rozwoju mowy pomogą nauczycielowi w porozumiewaniu się z maluchem.

zobacz więcej

Mali Odkrywcy

Od października 2016r. do lutego 2017r. grupa „Odkrywcy” uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Mali Odkrywcy”, którego autorkami są Magdalena Ejnik i Monika Dzięgielewska. Głównym celem projektu jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Dzieci za pomocą badania i obserwacji odkrywają nieznane im dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk.

zobacz więcej

Cztery żywioły- przyjaciele przyrody

Uczestnikami projektu edukacyjnego „Cztery żywioły –  przyjaciele przyrody”  realizowanego od października 2016 roku do maja 2017 roku są dzieci z grup przedszkolnych  Kangurki i Misie ( 3latki) a koordynatorkami nauczycielki: Ewa Butryn i Katarzyna Kamińska.
Celem ogólnym projektu jest zbliżenie dzieciom świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłość życia na Ziemi. Poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy dzieci nabędą bezpośrednich doświadczeń, wzbogacą swoją wiedzę przez co budzi się w nim świadomość ekologiczna. W trakcie „spotkań z przyrodą” dzieci będą podążały w kierunku kolejnych drogowskazów: ziemia, ogień, woda i powietrze.
Działania edukacyjne takie jak zabawy, gry, eksperymenty, zostaną poparte obserwacją i osobistym doświadczeniem dzieci.

zobacz więcej

Bezpiecznie, zdrowo i sportowo

Od października 2016 roku do lutego 2017 roku dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w projekcie edukacyjnym „ Bezpiecznie, zdrowo i sportowo”, którego autorkami są Katarzyna Kamińska, Ewa Butryn, Magdalena Ejnik i Monika Dzięgielewska. Głównym celem projektu jest kształtowanie zachowań dziecka, zapewniających zdrowie w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym ,  a także wskazanie, jak ważną rolę w życiu  pełni edukacja prozdrowotna w przedszkolu oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia od najmłodszych lat. W projekcie niniejszym uwzględnione zostały zasoby przedszkola, integracja działań wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych. Dobór metod i form realizacji projektu, daje dzieciom dużą swobodę w działaniu, stwarzając warunki służące rozwojowi inwencji, zachęcając do wykorzystywania okazji edukacyjnych, które w sposób naturalny kształtować będą u nich właściwe umiejętności, przyzwyczajenia i nawyki.

zobacz więcej

Zielnik

PROJEKT EDUKACYJNY „ZIELNIK”

Nasze przedszkole realizuje treści z zakresu edukacji ekologicznej kształtując u dzieci prawidłowe postawy wobec środowiska.

Projekt edukacyjny „Zielnik” będą realizowały dzieci z grupy Sówki – 5 latki, prowadzony przez: mgr Joannę Jasińską i mgr Agnieszkę Jaworską. Zajęcia prowadzone
będą w roku przedszkolnym 2016/2017.

Przekazywanie treści przyrodniczych tylko za pomocą „suchej” wiedzy książkowej, obrazków i ilustracji jest dla nich mało ciekawe, a wiedza zdobyta tą drogą – ulotna
i nietrwała. O wiele bardziej atrakcyjne i interesujące dla dzieci są zajęcia w plenerze, które posiadają większe walory edukacyjne.  Dzieci najlepiej poznają przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie, a samodzielnie odkrywając tajniki przyrody gromadzą nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza.

Celem projektu jest przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

zobacz więcej

Profilaktyka rozwoju mowy dziecka 5 i 6 letniego

W naszym przedszkolu realizowany będzie projekt edukacyjny – „Profilaktyka rozwoju mowy dziecka 5 i 6 letniego” w grupach Sówki Mądre Główki i Wiewiórki, prowadzony przez mgr Agnieszkę Jaworską i mgr Kingę Lech.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok przedszkolny 2016/2017.

Celem projektu, będzie stymulowanie rozwoju mowy i języka, tak aby dzieci osiągnęły umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami, jak również dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia oraz usprawniły aparat artykulacyjny.

Rozwój mowy wpływa na całokształt rozwoju dziecka, daje możliwość precyzyjnej komunikacji i jest atutem  w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

zobacz więcej