PROJEKT EDUKACYJNY CZTERY PORY ROKU

MIĘDZYODDZIAŁOWY PROJEKT EDUKACYJNY „CZTERY PORY ROKU”

          Nasze przedszkole realizuje treści z zakresu edukacji ekologicznej kształtując u dzieci prawidłowe postawy wobec środowiska.

            Projekt edukacyjny „CZTERY PORY ROKU” będą realizowały dzieci z grupy PINGWINKI, KANGURKI, MISIE – 3 LATKI, prowadzony przez: mgr Joannę Kłos,
mgr Annę Tuchcińską oraz mgr Milenę Nagucką. Zajęcia prowadzone będą w roku
szkolnym 2018/2019.

Przekazanie treści przyrodniczych będzie oparte na doświadczeniu otaczającego ich świata. Jednym ze sposobów będą proste eksperymenty wykonane z dziećmi, jako uzupełnienie codziennej dydaktyki. Czasem będzie to pozwolenie dzieciom na dotyk
i obserwację przedmiotu, czasem zachęcenie do wykonania samodzielnie prostego eksperymentu według wskazówek nauczyciela. Nasze zajęcia podzielimy na cztery bloki dopasowane do pór roku. Dzięki temu dzieci łatwiej będą mogły zrozumieć różne zjawiska, które w danej chwili będą się działy dookoła nich.  Dzieci najlepiej poznają przyrodę poprzez własne działania eksperymentowanie, a samodzielnie odkrywając tajniki przyrody wzmacniają nowe odczucia.

            Celem projektu jest przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację
i badanie środowiska, budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

zobacz więcej