Smacznie, Zdrowo, Kolorowo

Nasze przedszkole jest placówką zapewniającą dzieciom racjonalne posiłki, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych oraz kształci odpowiednie nawyki żywieniowe na całe życie. Projekt edukacyjny ,,Smacznie, zdrowo, kolorowo” opracowany został z myślą o dziecku, które nie tylko jest podmiotem zabiegów wychowawczych, ale także bierze w nich czynny udział. Nie wystarczy, że zdobyło pewną wiedzę z zakresu pozytywnych nawyków żywieniowych. Dziecko powinno odczuwać potrzebę ich stosowania w życiu codziennym. Powinno świadomie „DBAĆ O SWOJE ZDROWIE’’. By to osiągnąć
Pani Edyta Kowzon, Pani Karolina Świecik, Pani Ewelina Antoszewska oraz Ewa Domańska będą w grupie dzieci 3-letnich „Misie” oraz „Kangurki” w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia dotyczące kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Głównym założeniem projektu będzie wielozmysłowe poznawanie świata, przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane, nowe, rozwijanie samoobsługi oraz sprawności manualnej w posługiwaniu się sztućcami, a przede wszystkim zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania.

Powrót