Bezpieczny i zdrowy przedszkolak

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Każdy człowiek, dziecko jak i dorosły, powinien czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie. Jednak obecne czasy stawianą nas wszystkich w obliczu wielu zagrożeń płynących z różnych stron i dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Bardzo ważne jest uwrażliwienie ich na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się w czasie zabawy w domu i przedszkolu, podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią, w kontaktach z obcymi a także na niebezpieczeństwa związane z żywiołami i anomaliami pogody. Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności.

Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość, aktywność, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia. By to osiągnąć Pani Patrycja Sparzak oraz Pani Justyna Bęcławska będą w grupie dzieci 5-letnich „Sówek” w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Projekt edukacyjny „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” powstał na bazie doświadczeń w pracy wychowawczo–dydaktycznej. Jego głównym założeniem będzie uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w domu, w sali i ogrodzie przedszkolnym, na spacerach oraz wycieczkach. Zapoznanie w procesie wychowania i nauczania z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia oraz życia, a także sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom.

Powrót