GADUŚ - projekt logopedyczny dla dzieci 5-letnich

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych i wpływa na osiągnięcia szkolne.

Nasze przedszkole stara się wspierać rozwój mowy oraz inne umiejętności komunikacyjne dzieci poprzez uczestnictwo w projekcie logopedycznym.

Projekt realizowany będzie w grupie 5-letnich „Sówek” i prowadzony przez Panią Agnieszkę Jaworską, Patrycję Sparzak oraz Joannę Kłos w roku szkolnym 2019/2020.

Prowadząc zajęcia będziemy wpływać na prawidłowy proces wspomagania późniejszych etapów nauki pisania i czytania. Prawidłowa artykulacja głosek, ich słuchowe wyodrębnianie w całości, identyfikacja i różnicowanie są podstawą do syntezy i analizy sylabowej oraz głoskowej.

Celem projektu jest stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby dzieci osiągnęły sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy, nabyły umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z ich bliskiego otoczenia.

Powrót