DRODZY RODZICE!

Bardzo nam miło poinformować Państwa,
Żłobek i Przedszkole będą czynne od 11.05.2020 r.

Przyprowadzając dziecko do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Bajkowy Dworek  prosimy o dostosowanie się do wytycznych przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz do Procedur funkcjonowania Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Bajkowy Dworek oraz Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w naszym żłobku i przedszkolu w czasie trwania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-Cov-2.

Każdy Rodzic wyrażający chęć przyprowadzenia dziecka do placówki zobowiązany jest pobrać ze strony żłobka/przedszkola formularz wraz z załączonymi oświadczeniami. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie drogą elektroniczną na adres e.kaczan@bajkowydworek.com do dnia 10.05.2020 r.
Będzie to podstawą przyjęcia dziecka do placówki od 11.05.2020 r.

Dziękujemy za rozwagę i stosowanie do zaleceń
Pracownicy Bajkowego Dworku

 Formularz
 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
 Procedury funkcjonowania
 Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli

Powrót